Taking Shape No. 1
       
     
Struggle
       
     
Shaping Spaces No. 1
       
     
Solitude
       
     
Taking Shape No. 2
       
     
Taking Shape No. 5
       
     
Shaping Spaces No. 2
       
     
Taking Shape No. 4
       
     
Silence
       
     
Taking Shape No. 1
       
     
Taking Shape No. 3
       
     
Taking Shape No. 1
       
     
Taking Shape No. 1

2012, cast iron, 17.5 x 6.5 x 18 cm

Struggle
       
     
Struggle

2012, welded aluminium, 123 x 99 x 40 cm

Shaping Spaces No. 1
       
     
Shaping Spaces No. 1

2012, welded aluminium, 23 x 6 x 18 cm

Solitude
       
     
Solitude

2012, welded aluminium, 102 x 80 x 47 cm

Taking Shape No. 2
       
     
Taking Shape No. 2

2012, cast iron, 18 x 7 x 18 cm

Taking Shape No. 5
       
     
Taking Shape No. 5

2012, cast iron, 15 x 10 x 12 cm

Shaping Spaces No. 2
       
     
Shaping Spaces No. 2

2012, welded aluminium, 20 x 7 x 19 cm

Taking Shape No. 4
       
     
Taking Shape No. 4

2012, cast iron, 19 x 16 x 23 cm

Silence
       
     
Silence

2012, welded aluminium, 91 x 72 x 54 cm

Taking Shape No. 1
       
     
Taking Shape No. 1

2012, cast iron with rose gold, 17.5 x 6.5 x 18 cm

Taking Shape No. 3
       
     
Taking Shape No. 3

2012, cast iron, 18 x 10 x 23 cm